söndag 9 december 2012

Söndagsbetraktelse om ett Sverige, som förändrats på flera sätt...

(Ett samhälle förändras alltid, så ock det svenska...)

...även om man tycker sig se att det inte har hänt så mycket vid en ytlig analys av samhället så är det så att spelplanen för de politiska partierna förändras med eller utan hjälp från berörda partiers politik. Att vara på alerten med den pågående samhällsförändringen och ta tag i taktpinnen för att styra densamma i en progressiv riktning med fokus på fler och juste arbeten torde vara en uppgift som Socialdemokraterna har att ta tag i för att bli ett Framtidsparti i realiteten och inte bara på pappret...

Jag har under de senaste fyra åren ägnat mig åt att driva opinion via min blogg och kan se att det finns delar i denna samhällsutveckling som ingalunda är bra vare sig för samhället eller för den enskilde. Samtidigt finns det en verklighetsbild hos en icke ringa del av väljarkåren, som inte alls rimmar väl med den se upp för högerns politik retorik som ligger nära tillhands att ta till för att visa på högerns uppenbara tillkortakommanden politiskt och idémässigt. För den förda politiken leder Sverige mot ökade klyftor men ändå tar inte väljarna till sig av det i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig....

Har då sagda väljare fel eller är det den socialdemokratiska samhällsanalysen som har det? Jag tror att inte att det är en framkomlig väg att peka finger åt den ena eller andra, anledningen till det är att den förda politiken från Alliansens sida sett till att marginalisera dem som inte "uppfyller" kriterierna på att få vara med i värmen med dem som har det bra ställt. Det i kombination med att det under ett drygt decennium varit en förflyttning åt höger i väljarkåren och den samling vid pumpen som den samlade högern gjorde på 1970-talet har burit frukt.

Så ska Socialdemokraterna komma runt det som för tillfället sinkar vårt partis möjligheter att nå ut med den socialdemokratiska ideologin och värderingarna om ett samhälle för alla, inte bara för de som är riktiga fenor på att vara sina egna lyckas smeder så att säga, krävs det för det första en rekorderligt gjord samhällsanalys och sedan i nästa steg en tilltro till att det går att förändra samhället i en progressiv riktning här och nu 2010-tals stil.

Det som jag vill se mer av, måste dessutom ske i en konversation med dem som är våra uppdragsgivare och som ingalunda för all framtid är predestinerade att rösta på de borgerliga partierna t o m att rösta SD, man gör det för att det för f n inte riktigt finns en konkretiserad vision om vad Framtidspartiet står för och då spelar det ingen roll att Moderaterna och deras "kompisar i Alliansen" har kört slut på idéer och visioner för länge sedan...

Rekommenderad läsning: Ola Möller om en skam för mänskligheten..., Johan Westerholm om miljöbomber och miljötalibaner..., Solrosuppropet om mycket snack och mycket verkstad..., Alliansfritt Sverige om att C-topp tycker att väljarna ska vara tacksamma med sig..., Roger Jönsson om vad är "massinvandring"...?, Martin Moberg om Alliansen som fastnat för fler AMS-jobb något som inte pressar ned massarbetslösheten..., fler inlägg på NetRoots, den socialdemokratiska programkommissionens blogg, Politometern , läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Ronneby, Blekinge, Intressant?

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet 1, 2, 3, 4, Arbetarbladet, Dagens Arena, DN, Expr, Folket, Länstidningen Östersund, SVT Debatt 1, 2, Västerbottens folkblad, Östran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...