fredag 27 april 2012

Tydliga (S) -satsningar på jobben och kunskap, dags att växla upp...


På väg mot Stockholm och den väntande konferensen Nätrot´12 sitter jag på tåget och läser flera mycket intressanta blogginlägg som handlar om en och samma sak nämligen vad det är som skiljer socialdemokraterna och moderaterna åt. Det är som jag ser det synen på arbete och kunskap där moderaterna har lagt sig platt för massarbetslösheten och står där helt handfallna, medan det från socialdemokraternas sida har varit tydligt alltsedan Stefan Löfven valdes att nu ska det vara jobben som ska stå i fokus. Det är mycket bra, men det är dags att växla upp för att slå fast att med socialdemokraterna blir det robusta satsningar på jobben och kunskap som gör att de juste och riktiga jobben blir fler. I en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt skriver Stefan Löfven följande som är precis det som nu måste till:
I Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion föreslår vi en annan inriktning på den ekonomiska politiken med fokus på kunskap, ett konkurrenskraftigt näringsliv och fler jobb. Ett område vi särskilt lyfter är möjligheterna att skapa fler jobb inom sjukvårds- och läkemedelsområdet, det som brukar kallas Life science. Hälsa blir allt viktigare och allt fler efterfrågar vård, produkter och tjänster för ett friskare liv, både i Sverige och globalt. I det ligger stora möjligheter för Sverige. Om vi satsar på en gemensamt finansierad sjukvård av högsta kvalitet möjliggör det en förbättring av människors hälsa som också skapar förutsättningar för ökad tillväxt och fler jobb. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Utformar vi politiken rätt kan vi möta framtidens vårdutmaningar.
Det som Löfven presenterar idag är det som kommer att ingå i socialdemokraternas vårbudgetmotion som läggs fram kommande vecka och det är precis detta som måste till för att de kunskapsintensiva jobben ska växa och viktigt att de arbetslösa får en ärlig och juste chans att utbilda sig och ta dessa jobb. För mig som socialdemokrat är det ett ytterst avgörande och prioriterat mål att rätten till arbete ska vara det som politiken ska arbeta för, då det är med politiken som verktyg som man faktiskt kan göra skillnad. Det handlar alltså om att forskningen, samhället, arbetsmarknaden och politiken ska samverka för att ett bättre Sverige ska komma till stånd, det framgår när man läser Löfvens debattartikel. Så jag delar både Peter Johanssons och Roger Jönssons ståndpunkter, det är dags att visa borgeriet var skåpet ska stå...

Bloggat: Peter Högberg om vad är vi till för Nätrot ´12?, Peter Johansson 1 om en mattelektion för Gunnar Axén, 2 om att Byggnads ska ta ut samtliga VVS-företag och plåtslagerier i strejk, HBT-sossen om att socialdemokraterna ger sverigedemokraterna vetorätt, Johan Westerholm om Urban Ahlins "Jag var på lunch", Martin Mobergs betraktelser om MP:s vårbudgetmotion, Ann-Catrin Brockman om Nätrot ´12, Eva Hillén Ahlström om sången i Oslo som aldrig kan dö, Veronica Palm om allmännytta vs egennytta, Tord Oscarsson om Stefan Löfvens debattartikel i SvD, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Media: Dagens Arena, Värmlands folkblad, Folket, Östran, Länstidningen, Piteå-tidningen, Folkbladet, Dagbladet, DN 1, 2, Västerbottens folkblad 1, 2, SVT 1, 2, Ab, SvD 1, 2, Gotlands folkblad, TV 4 News, Sydöstran, Norrländska socialdemokraten 1, 2, Arbetarbladet

Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...