måndag 16 april 2012

Arbetslinjen, den lyser (m)ed sin frånvaro i vårproppen...


Det är en skön vårdag här i Ronneby, det är växlande molnighet och våren gör sitt bästa att hävda sig mot den envisa vinter som försöker pressa på norrifrån. Samtidigt drygt 50 mil norr härom har den moderatledda minoritetsregeringen idag på förmiddagen presenterat sin vårbudget i en proposition som sig bör så här års. Men det är en vårpropp som den också kallas som saknar det mest elementära i tider av snabbt ökande arbetslöshet, som nu ligger på drygt åtta procent och som är på väg uppåt. Men inte får detta finansminister Anders Borg (m) att lyfta in skarpa skrivningar i vårbudgeten, som tar itu med det uppenbara faktum att det finns allt fler arbetslösa som inget annat vill än att få ett juste jobb men som p g a att man saknar den kompetens som efterfrågas är arbetslös. Därför krävs det att staten går in med kraftfulla åtgärder som t ex arbetsmarknadspolitiska utbildningar, men inte i Borgs vårproposition anno 2012 och det skriver Alliansfritt Sverige om och anför dessutom följande analys:
Regeringen överger jobben för att istället fokusera allt på statsfinanser i balans. Att mätningarna visar att Socialdemokraterna vridit jobbfrågan ur händerna på Moderaterna är en möjlig förklaring till att regeringen inte längre tänker lägga krutet där. Men det väcker en del oroväckande spörsmål om vad som skulle hända om Socialdemokraterna tar initiativet även i ekonomifrågan.
Jag ser inte spår av den arbetslinje, som den moderatledda minoritetsregeringen säger sig företräda och i riksdagens debatt som just nu pågår för fullt i kammarsalen är det slående när de borgerliga riksdagsledamöterna går upp i replikskiften med oppositionen, att man mest slår sig för bröstet och framhåller sin egen förträfflighet. Förutom att fortsätta att skylla ifrån sig på antingen den finansiella oron ute i Europa eller på föregående socialdemokratiska regeringar och det är ytterst smaklöst. För med den attityden kommer det inte att bli så att de allt fler arbetslösa ges en ärlig chans till ett riktigt och juste arbete och här har socialdemokraterna en utmärkt chans men också ansvar att försvara rätten till ett arbete. Ty minoritetsregeringen Reinfeldt gör det inte och det framgår med all avsevärd tydlighet i dagens vårbudgetproposition...

Extra TV-tips: Ikväll möts socialdemokraternas ekonomisk politiske talesperson Magdalena Andersson och finansminister Anders Borg (m) i SVT:s Aktuellt...

Bloggat: Halland(s) bloggen - Aida Hadzialic om att vi har högre ambitioner, Lena Sommestad om att regeringens ekonomiska politik försämrar kvinnors ställning, Supermiljöbloggen med ett avslöjande om Borgs siffertrixande om järnväg, Alliansfritt Sverige om neddragningar på miljöpolitiken, Annarkia om att missade du Borg i morse?, Kristian Krassman om när börjar lånecirkusen?, Martin Mobergs betraktelser om en ytterst lågmäld Borg i gårdagens Agenda och idag..., Monica Green om att Fredrik Olofsson (s) överraskade i den ekonomiska debatten, Göran Zettergren om en idiotisk politik, Veronica Palm om en pinsamt låg ambitionsnivå, Ylva Johansson om en vårproposition som är utan politik för jobb, Kulturbloggen om att chefen för arbetsförmedlingen gör inte sitt jobb - hon bör avgå, Ola Möller om Borgs vinnande egenskaper, Socialdemokraterna i Region Skåne om S krav på svar om kompensation till ambulanspersonal, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Media: Magdalena Anderssons kommentarer på Socialdemokraternas hemsida, Arbetet 1, 2, 3, Kommunalarbetaren 1, 2, Nyheter 24, 2, SR 1, 2, 3, 4, SVT 1, 2, 3, 4, 5, Ab 1, 2, DN 1, 2, 3, Expr 1, 2, KvP, DN 1, 2, 3, 4, Ab 1, 2, 3, 4, RoD 1, 2, 3, SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, Expr 1, 2, 3

Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...