måndag 19 mars 2012

Illavarslande - ett allt svagare politiskt ansvarstagande för a-kassan....


Den förda politiken vad gäller bland annat a-kassan har under den moderatledda minoritetsregeringens tid tydligt haft en agenda som ligger fjärran det som a-kassan är tänkt att vara, nämligen en stabil och juste omställningsförsäkring mellan två jobb. Mats Essemyr skriver på bloggen Utredarna idag om just a-kassan, fast då utifrån en aspekt som inte har kommit fram i debatten och som absolut borde göra det. Följande smygande förändring/försämring handlar det alltså om och den går att finna i en departementsskrivelse, som den moderatledda minoritetsregeringen har lämnat ifrån sig. Vem ska egentligen få definiera det avgörande begreppet lämpligt arbete?:
Så här står det på sidan 65 i Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen:

Förslag: ”Det införs en bestämmelse som upplyser om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om vad som ska anses utgöra lämpligt arbete och giltig anledning.”

Tagen ur sitt sammanhang kan detta förslag te sig som harmlös. Men förslaget är i själva verket långtgående. Innebörden är att makten att definiera begreppet ”lämpligt arbete” i arbetslöshetsförsäkringen övergår från lagstiftaren, den folkvalda riksdagen, till regeringen och – om regeringen så önskar – till myndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Möjligheten till att utkräva politiskt ansvar för utformningen av regler för ”lämpligt arbete” försvinner alltså.
Det är en alarmerande trend som genomsyrar hela den politiska verktygslåda som statsminister Fredrik Reinfeldt (m) ytterst har ansvaret för och hur denna används. Det som är lämpligt arbete borde vara en fråga för politikerna att avgöra, för väljarna kan utkräva ett direkt ansvar av dem i det val som sker vart fjärde år och att då hänskjuta detta till tjänstemän som ska definiera vad lämpligt arbete är, nej det känns faktiskt inte bra. Det gör inte heller det mycket bisarra och motbjudande faktum att den s k jobb och utvecklingsgarantins fas 3 fortsätter att förvara långtidsarbetslösa samtidigt som hugade arbetsgivare kan sko sig enkelt på de 5 000 kr per fas 3:are och månad som staten glad i hågen betalar ut...

Bloggat: Annarkia 1 om du(m)heter och motbilder, 2 om att verkligheten jagar M, Göran Johansson 1 om det okloka i att använda sig av externa belöningar, 2 om en underfinansierad pensionsreform, Socialdemokraterna i Region Skåne om att långsiktighet behövs, Alliansfritt Sverige om Schlingmann som tycker att alla allianspartier är bra på att locka väljare, Ola Möller om kanonbra av SSU i Stockholms län, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...