måndag 3 oktober 2011

(S) höstbudgetmotion - så får vi en kunskapsbaserad ekonomiJag har för en stund sedan tittat och lyssnat på den presspresentation, som vår utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg och vår ekonomisk politiske talesperson Tommy Waidelich har hållit med anledning av att socialdemokraterna lagt fram sin utbildningspolitiska satsning. Det är en satsning på utbildning i alla dess varianter, som ska ingå i den höstbudgetmotion som kommer att lämnas in till riksdagen i mitten på veckan. Damberg och Waidelich föreslår bland annat följande för att Sverige ska bli en kunskapsbaserad ekonomi att räkna med, ja det behövs ett andra kunskapslyft som gör det möjligt för fler att de facto få gymnasiekompetens för att öka sina chanser till att få ett riktigt och juste jobb. För att det ska bli just så vill (s) bland annat se följande satsningar genomförda under de kommande åren:
(...) Vi behöver investera i att fler ska få möjlighet att studera. Sverige behöver ett nytt kunskapslyft, för både unga och äldre. Vi investerar därför år 2012 totalt i 36 200 studieplatser utöver regeringens nivå till en investeringskostnad av drygt 3,3 miljarder kronor.

Kommunal vuxenutbildning, inklusive gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)

Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen måste vara dimensionerad så att den möter människors utbildningsbehov både i praktiska och teoretiska ämnen. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i 20 000 studieplatser (inkl studiestöd) till in en investeringskostnad av 1 645 miljoner kronor för att fler ska ges möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen.
Det finns förstås mer att nämna, som att socialdemokraterna vill satsa på folkhögskolorna som för många skoltrötta elever kan vara vägen tillbaka igen när man efter några år vill bygga på den utbildning som kanske inte blev som det var tänkt. Därför behövs det ett riktat stöd dit så att fler kan få en chans till att komma vidare för att sedermera kunna få ett arbete och att man från Dambergs och Waidelichs sida tryckte på att det måste till en förhöjd ambitionsnivå för den högre utbildningen är något som är a och o om Sverige ska kunna hänga med ja t o m leda utvecklingen internationellt vad gäller forskning och utveckling (FoU). Så här ser själva socialdemokratiska utbildningssatsningen ut i siffror och det är klart mycket bättre än att vräka iväg miljarder på sänkt krogmoms, som inte på långa vägar gör Sverige till en kunskapsbaserad ekonomi något som (S) utbildningssatsning alltså kommer att göra:Extra lästips: Daniel Swedin skriver på Aftonbladets ledarsida idag om att Dambergs skolreform är Juholts hopp och i ett annat ämne likväl mycket läsvärt Aktuellt i Politiken om den första virtuella S-föreningen med intervju av Johan Westerholm.

Bloggat: Peter Johansson om att det är i skolan som vägen mot en kunskapsbaserad ekonomin startar, Annarkia om en vision som lyfter, Sebastian Stenholm om en billigare räkmacka eller en kunskapsbaserad ekonomi?, Ola Möller om att Juholt och Waidelich ROTar i RUTen, Kristian Krassman om varje elev ska synas, Mikael Damberg om en budget med fokus på lärarna, LO-bloggen om en bättre a-kassa kunde ha varit på g, Staffan Lindström om utbildning rätt fokus, Roger Jönsson om att vi måste se på utbildning på ett annat sätt, Ola Möller om en starkare oro för tystnaden, Peter Andersson om budgetförslaget för en nystart, Johan Westerholm om att vara uppe ur startblocken men kurvtagningen?, fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...