lördag 30 augusti 2014

Ett öppet brev från Reinfeldts Sverige...

(ett öppet brev från Reinfeldts Sverige - foto: Madeleine Korneliusson/SR)

Den frågan ställer jag, efter att ha läst om Irene Eriksson, 71 år boendes i Borås som har gått i pension men där den pension som hon får helt enkelt inte räcker till. Men motfrågan som kommer upp sett från högerperspektivet blir, "men det finns ju t ex bostadsbidrag att söka så att pensionen därmed totalt sett blir så pass stor att man inte ska behöva tvingas till att tigga ju". Jo det finns det. Men det är inte alltid det är det som gör att man kan undvika det som Eriksson nu bistert fått erfara krävs för att få råd med specialkost och livsnödvändig medicin. Det är så det blivit i Reinfeldts Sverige, att om man nu gör val som leder till att man slås ut, så får man stå sitt kast. Nej, det är inte OK för man väljer inte att bli fattiggjord. Men nu strömmar det in hjälp till Eriksson som slipper tigga mer. Dock att det ska behöva gå så långt i Sverige 2014; det är dags för en politik som gör att utslagningen och de ökande klyftorna pressas tillbaka. För när man t ex går i pension ska densamma dels beskattas lika med lön (något som (S) föreslår, men på sikt borde pensionärer ha lägre skatt än löntagare) och dels gå att leva på. Vilket inte är fallet idag. Det är liksom en anständighetsfråga i grund och botten, ja Sverige kan bättre...Media & annat Intressant: Staffan Hansson och Carina Wellton och Linda Westerlind och Martin Moberg och Dala-demokraten och Alliansfritt Sverige och läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge

#val2014: hackat eller malet...?

(det landstingspolitiska valmanifestet för Blekinge...)

Under stora delar av dagen har jag varit i valstugan på torget i Ronneby och där fört flera samtal med väljare, om frågor som berör mestadels lokala och regionala frågor. Det är inte så konstigt, för det är ju det som berör en mest i vardagen vilka politiska prioriteringar som görs av kommun- resp landstingsfullmäktige. Och frågorna handlade om vad vill just ni göra med Ronneby och Blekinge? Jag utgick från de valmanifest, som gäller för berörda val och så hur jag personligen ser på möjligheterna att skapa förutsättningar för ökad social och ekonomisk jämlikhet som gör att Ronneby och Blekinge blir bra för alla oavsett ens bakgrund. Det att veta vad man vill med den makt som man söker, är något som man inte kan ta lätt på nu i tider av mittfältsgnuggande i den trånga politiska mittfåran där partierna i väljarnas öron låter likadant på riksnivå. Att det sedan inte är så, är en annan pilsner...

Det kom en fråga om det nationella valmanifestet också, nu finns det inget sådant än. Och det vart svaret att det kommer under kommande vecka, om jag förstått det hela rätt. Det är något som emotses med stor förväntan från både valarbetare och väljare av de kommentarer jag fått under veckan. Under tiden har det kommit utspel från Socialdemokraternas sida om vad man vill satsa på och det är bra saker, det som jag tagit del av. Absolut efter som det är nödvändigt att det nu verkligen satsas på jobb och välfärd. Men det tenderar att bli plottrigt också, lite som att sprida ut godbitarna för att hålla igång valrörelsen men som för väljarna gör att man tappar helhetsperspektivet. Det är svagheten med det som sker, och dessutom har förtidsröstningen startat sedan några dagar tillbaka. Så det som Peter Högberg skriver om, är en högst berättigad kritisk frågeställning att föra fram...

För i allt taktiserande som nu kännetecknar #svpol så är det väljarna som blir ståendes utan att få den heltäckande information om vad partierna vill med Sverige. Det är en brist, som märks i de frågor som kommer och vad kan man svara på det mer än att hänvisa till de utspel om viktiga ja nödvändiga jobb och välfärdssatsningar som Socialdemokraterna föreslår. Bra och viktiga men det finns anledning att se över om det är så här politiken ska vara hackat eller malet...? På den lokala och regionala nivån är det bättre ställt och i Ronneby finns det ett heltäckande valmanifest att berätta om när väljarna kommer till valstugan med sina frågor. I väljaropinionen finns det ett sug efter förändring och S, V och MP ligger i pole position vilket den senaste Novus mätningen visar. Men det finns en betydande osäkra väljare och det kan ha sin förklaring i att bl a valmanifesten dröjer och i den rådande politiska strategin. Hackat eller malet, eller hellre en tydlig helhet som förklarar varför det är dags att föra Sverige framåt efter åtta år med Reinfeldt. För Sverige kan bättre och (S) har det som krävs för att det ska bli så. Förväntningarna på det kommande valmanifestet har därmed definitivt fog för sig...Media & annat Intressant: Socialdemokraterna och Alliansfritt Sverige och SR Ekot och Miguel Odhner och SvD Näringsliv och Åsa Forsell och SVT Nyheter och Dagens Arena och Hans Bülow och Fredrik Virtanen och Göran Johansson och Robert Nyberg och NSD och Expr och SvD och Ab och SR Ekot och DN och Ola Möller och Martin Moberg och Expr ledare och läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge

fredag 29 augusti 2014

#val2014 - politiken, det som räknas...

Tidig fredagskväll har infunnit sig och tillbaka inne efter en dags valarbete ute på bl a torget i Ronneby, tankarna om #svpol och att det är dags att fokusera på politiken. Det är med den, som Sverige ska komma framåt efter att under de senaste åtta åren ha rört sig först i cirklar och sedan bakåt mot en samhällsmodell som har få vinnare och många förlorare. Jag har också vid ngt enstaka tillfälle fått liknande frågor, som Peter Högberg skriver om. Att det är mer viktigt att tala om med vem som spelet ska trådas istället för att ge besked om vad vill vi Socialdemokrater göra. Det är en konsekvens av att den rådande politiska strategin har haft som mål, att knô in sig i den trånga politiska mittfåran och låta blockpolitiken cementeras. Då suddas de politiska skiljelinjerna ut sett från väljarperspektivet och kvar återstår vem som ska göra det med vem, media tar upp tråden och sedan är det mer viktigt än politiken...

(#väljvälfärden, politisk prioritering i grund o botten)

Politiken, det som ska styra samhällsutvecklingen i en riktning som gör att den sociala och ekonomiska jämlikheten ökar. Ett samhälle med en bra skola för alla barn och unga så att de når målen, en schysst och mänsklig sjukförsäkring, en schysst a-kassa och pensioner som håller måttet för det är inte OK att man ska tvingas att vända på varenda slant man får in när livet förändras. Samtidigt ska det finnas en politik, som skapar förutsättningar för fler och schyssta jobb för med dem skapas förutsättningar för att ha en generell välfärd värd namnet. Man kan säga att jobben förutsätter välfärden och välfärden förutsätter jobben, därför är det viktigt med att tala om politiken och vad man vill med den. Samarbeten med andra partier är liksom det som kommer sedan, efter valet då väljarna sagt sitt. Det som Carina Wellton skriver på föreningen Solrosuppropets blogg, om Välfärdsmanifestationen imorgon väcker tankar samtidigt som det visar varför politiken är viktig. Viktigare än vem man som parti ska göra det med...Ronneby kan bättre, Vi sätter inte välfärden på spel och 90 dagars garanti för unga

Media & annat Intressant: LO i Sverige och #sverigekanbättre och Socialdemokraterna Ronneby och Martin Moberg och SvD och Expr och SVT Nyheter och SVT Nyheter och DN debatt och Expr och Ledarsidorna.se och Expr och SvD och DN och LO-bloggen och Alliansfritt Sverige och läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge

#val2014: därför är välfärden viktig...

(människosynen i Reinfeldts Sverige går inte ta miste på - illustr: Robert Nyberg)

Fredagslunchen den är inmundigad och funderingarna de fortsätter om hur Sverige blivit så som det blivit med hög arbetslöshet och en havererad arbetsmarknadspolitik. Till det har skatterna sänkts så att välfärden tar allt mer stryk. Välfärden som faktiskt är något som kommer upp för diskussion på stan nu när valstugan står på torget och det är inte alls konstigt för den berör oss alla på det ena eller andra sättet under livets gång. Man behöver från unga år skola och utbildning, sedan är det så att man t ex får barn eller blir sjuk eller skadad då är det sjukvård som behövs och på ålderns höst är det äldreomsorg som efterfrågas. Därför är välfärden viktig i din och min vardag...

Peter Johansson har rätt i den analys han gör om betydelsen av välfärden för #val2014, där de osäkra väljarna (drygt var femte i mätningarna) som till stor del utgörs av missnöjda numera f d moderatväljare kommer att vara avgörande för valutgången. Därför är det viktigt att tala om välfärdssatsningar, t ex att sjukvården ska ges efter behov och att densamma ska vara jämlik. Det är något som Socialdemokraterna har de bästa förutsättningarna att realisera och det känner väljarkåren väl till. Det är idag 16 dagar kvar till valet, förtidsröstningen är igång sedan i onsdags och det är dags att ställa sig frågan som väljare; kan inte Sverige bättre än så här efter drygt 8 år med Reinfeldt. Klart att Sverige kan bättre...

Ty det är inte schysst när man inte kan vara säker på den välfärd man får, håller kvalitet och ges efter behov utan att man måste köpa till det som behövs. Att man inte har ett tryggt och schysst arbete, utan månad efter månad valsar runt i visstids och timanställningsträsket utan att komma ur det. Att när man drabbas av arbetslöshet, sjukdom har att gå runt med en klump i magen för att tiden tickar snabbt mot utförsäkring och en väntande Fas 3-placering hos hugade anordnare. Det är detta som sittande moderatstyrda regering sett till att driva igenom som "reformer", nu ser vi resultatet av dem och det är ingen smickrande bild. Inte undra på att de tidigare moderata väljarna är tveksamma att stötta Reinfeldt, Socialdemokraterna har att fortsätta med att lägga robusta satsningar på välfärd och jobb...Media & annat Intressant: Linda Westerlind och Jonna Sima och Martin Moberg och Anna-Karin Mattsson och Peter Johansson och Brix Ski och Alliansfritt Sverige och TV 4 Nyheterna och läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge

Dags att den 14/9 välja välfärden på riktigt

(inte alls OK, dags att välja välfärden - illustr: Robert Nyberg)

I morse så såg jag ett sevärt klipp, som Kommunal hade lagt upp på sajten väljvälfärden.se och det väckte tankar om dagens Sverige. Ett Sverige där de politiska prioriteringarna handlat och handlar om att ge de som redan har mest ännu mer och låta notan för det gå till de allra mest utsatta och till välfärden. Som fått se de ekonomiska anslagen krympa i takt med att den gemensamma kakans tillväxt gått till stora skattesänkningar, skattesänkningar som skulle ha en arbetsbefrämjande verkan men som surprise surprise visat sig leda till precis tvärtom. Hög arbetslöshet, ökade klyftor och som sagt en välfärd som inte längre mäktar med att ge efter behov. Det gäller numera att själv ha en tjock plånbok, för att kunna köpa till den välfärd som man behöver men frågan är ska det vara på det viset? Kan inte Sverige bättre...?

Jo visst kan Sverige bättre för annars hade det varit helt nattsvart. Det handlar om att det politiskt prioriteras så att välfärden får de förutsättningar både ekonomiskt och personalmässigt som den behöver. Det för att i sin tur kunna uppfylla det som är självklart enligt devisen "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov". Det vill Socialdemokraterna säkerställa genom att t ex satsa på traineeplatser inom välfärden där unga vuxna ska kunna få schyssta jobb och samtidigt utbilda sig parallellt alltsammans med kollektivavtalsenliga löner. Både en satsning på välfärden och på jobben, bra det behövs nu mer än någonsin p g a en allt högre arbetslöshet och hopplöshet som blir följden av att nekas rätten till ett riktigt och schysst arbete. Det får liksom räcka nu med Reinfeldts experimentverkstad, därför är det en röst på (S) som gäller...

Det är steg i rätt riktning, men också sett till hur resurstilldelningen ser ut handlar det om att våga se sanningen i vitögat; det som Konjunkturinstitutet (KI) påtalade härförleden om att välfärden kräver drygt 100 miljarder kr fram till 2018 för att upprätthålla nivån gav skrämselhicka hos (M) men tyvärr faktiskt också hos (S). Det gäller att se hur helheten ser ut efter 8 år med Reinfeldt och den moderatledda regeringens politik, att landskapet har förändrats i en riktning som allt färre tycker är bra. Det som Ledarsidorna.se skriver om väcker tankar, oaktat att (S) nu lägger och har lagt bra förslag om att förbättra för välfärden, har en del kvar att arbeta med. För det är viktigt att skapa ett samhälle för alla inte bara på pappret utan i verkliga livet. Därför är det dags att den 14/9 välja välfärden på riktigt...Media & annat Intressant: Robert Nyberg och Karin Pettersson och Kenneth Jonsgården och Kajsa Ekis Ekman och Peter Akinder och Martin Moberg och Christina Mångård och DN och läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...