onsdagen den 16:e april 2014

En mkt bedrövlig situation, ja #sverigekanbättre

Det är viktigt att det finns en bra och juste sjukförsäkring, liksom en dito arbetsskadeförsäkring för de fall när man antingen blir sjukskriven och/eller drabbas av arbetsplatsolycka som gör att man inte kan arbeta. Men det allra bästa är om det faktiskt finns ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete, för att förebygga är mycket mer värt än att släcka bränder så att säga. Det är bra för den enskilde och det är bra för samhället, när risken för att skadas svårt eller avlida på jobbet minskar radikalt (till noll ska ju vara målet). Det handlar också om att arbetsmarknaden måste anpassas så att utslagningen minskas, för de som drabbas av sjukdom på längre tid har idag ingen juste chans att rehabiliteras efter sina förutsättningar istället blir man av med jobbet och till det utförsäkras man något drygt 77 000 personer råkat ut för...

Konsekvenserna av att montera ned det förebyggande arbetsmiljöarbetet som skett under de drygt åtta år som nu gått sedan Alliansen vann valet för första gången 2006, synes alltmer tydliga och skrämmande. Inom det avtalsområde som IF Metall verkar i, är belastningsskadorna ett allt värre problem som sliter ut människor och som leder till utslagning när kroppen inte pallar mer och den sjuka sjukförsäkringen likväl säger "du ska utförsäkras" när datumet för utförsäkring passeras. Under gårdagen presenterade IF Metall en medlemsundersökning som pekar på just det faktum, att var tredje metallare drabbats av belastningsskador och det i sig indikerar att det inte står rätt till med arbetsmiljöfrågorna. För det är precis som Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall påpekar inte i längden hållbar utveckling för svensk industri. Samtidigt som det slår hårt mot de anställda som slits ut i förtid med de risker för utförsäkring det medför i #reinfeldtssverige 2014...

Och det är heller inte, tyvärr är det att konstatera det, särdeles förvånande att det är kvinnorna som drabbas hårdast och det går att se i bl a tvätteribranschen. För när det samtidigt ska bli allt färre som ska göra mer per arbetad timme och arbetsmiljöarbetet sätts lägre ned på dagordningen från statens sida, ser arbetsgivarna inga incitament att låta bli att fortsätta den inslagna vägen. Det håller ett tag men förr eller senare kommer det att bli tufft att få tag på personal, för en sämre arbetsmiljö som sliter ut människor i förtid drar inte direkt till sig potentiell arbetskraft. Så därför är det viktigt att staten föregår med gott exempel, ser till att det finns tydliga regler för arbetsmiljön och när det sker brott mot densamma ska det kännas för arbetsgivarna att man inte följt dem i jakten på att ta genvägar, som går ut över de anställda och arbetsmiljön. Det behövs alltså ett samlat helhetsgrepp om arbetsmarknads och socialpolitiken, här krävs det politiska prioriteringar och en ny regering i valet i höst för att det ska bli så. För det är sannerligen en bedrövlig situation, dags att det blir ändring på det...

(#sverigekanbättre än så här - illustr: Robert Nyberg)

Media m m: Expressen och Eva Waller och Martin Moberg och Solrosuppropet och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

#Nuon - att inte veta, betyder inte detsamma som...

Dagen efter de inledande KU-förhören med finansminister Anders Borg (M) och f d statssekreterare på näringsdepartementet Ola Alterå (C) uppkommer det bara fler frågor, än svar på de frågor om vad man i regeringen egentligen vet om det bottenköp som Vattenfall gjorde av holländska energibolaget NUON för drygt 97 miljarder kronor. För det vi fick veta igår säger inte så mycket, mer än att Borg och Reinfeldt ska ha fått vetskap om affären via media (?!) och att det ska pekas ett skuldens finger på näringsdepartementet och dess f d chef näringsminister Maud Olofsson (C). Olofsson som hittills envetet har vägrat att komma till KU för att svara på frågor, det är i sig klandervärt men samtidigt så behändigt för statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och för Borg som kan vältra över de betungande frågorna till henne. Så att mediernas strålkastarljus ska riktas bort från dem vad gäller agerandet i NUON-affären...

(imorgon ska Reinfeldt till KU om detta med #nuon, frågan är får vi då konkreta svar eller inte...?)

Men samtidigt så infinner sig frågan om hur det ens kunde vara möjligt (vi antar att Borgs uppgifter är de korrekta...) att ett så pass stort företagsförvärv kunde slinka igenom den beredningsapparat i regeringskansliet och fackdepartementen som finns på plats och vars regler är tydliga vad gäller hur det formellt ska gå till. Det står inte rätt till här. Men att Borg och Reinfeldt skulle vara helt ovetande om det som var på gång, finner jag inte troligt. För som statsminister och finansminister har man att vara noggrann och ha koll på det som det i det här fallet ett helstatligt ägt företag planerar att göra. Om man sedan inte bereder ärendet betyder inte att man kan gå helt fri från ansvar. Ty det är inte en liten affär som Vattenfalls styrelse själva kan fatta beslut om utan man hade att begära in ägarens synpunkter och beslut innan det kunde skrivas under ett köpekontrakt. Så säger de klara reglerna, men ändå gick det snett och staten vart ägare till ett energiföretag som kostar miljarder och som bedriver energiproduktion med betydande CO2-utsläpp...

Men ändå vart Borg och Reinfeldt på något vis sidesteppade i processen, det beskedet gav Borg i KU igår. Säkerligen vart man förvånade och förgrymmade i ett sådant läge över att NUON-affären genomfördes på det sätt som skedde utan beredning. Det trots att det står i regelverket att det ska beredas enligt ett fastslaget körschema. Dock som jag varit inne på, reser detta fler frågor än det ger svar. Visst det är enkelt att kasta om sökarljuset mot Maud Olofsson som inte vill komma till KU för att svara på frågor. Att hon som näringsminister och som högste ansvarige på näringsdepartementet hade ett finger med i spelet, visst det tror jag ingen säger något annat om. Men ytterst är man som statsminister ansvarig för hur det politiska arbetet och ansvarstagandet går till. Det håller alltså inte att hävda att man inget visste och att man först fick veta via massmedias rapportering, även om det faktiskt skulle förhålla sig så. För att därefter peka på en f d minister som helt ansvarig för en vanvettig och dyr affär. Ty någonstans står ett ledaransvar att utkräva och imorgon kallas Reinfeldt till KU...Media m m: Ledarsidorna.se och Alliansfritt Sverige och Leine Johansson och Aftonbladet Nyheter och SR Ekot och Eva Franchell och Martin Moberg och Lena Mellin och GP Nyheter och SvD Nyheter och Tomas Ramberg och Eric Sundström och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

tisdagen den 15:e april 2014

Att tvingas leva på knäckebröd o vatten i #reinfeldtssverige...

Under dagen har jag följt debatten om Fas 3, det som Alliansen vill att vi ska kalla för "Sysselsättningsfasen". Och det är en mycket intressant debatt för det handlar om kärnan i den s k arbetslinje, som sittande regering säger sig stå för. Är det så att de drygt 36 000 långtidsarbetslösa i Fas 3 verkligen får jobb och/eller utveckling såsom själva arbetsmarknadspolitiska åtgärden Jobb och utvecklingsgarantin säger att det ska bli utav det? Vid ett flertal tillfällen har jag bistert kunnat konstatera att nej, så är det inte drygt fyra av fem i Fas 3 valsas runt i ännu en tvårssejour hos en ny anordnare när den första tvåårs perioden tagit slut o s v. Det är en skamfläck, som tillåts få fortgå och därför ville riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (S) få svar på frågan vad syftet är med Fas 3? Varför är denna förvaring så "bra" så som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) uttryckt det och i riksdagen för ett par dagar sedan skulle så Svantesson avge svar på Janssons frågor...:Men det var tyvärr som det brukar när regeringens statsråd ska svara på kritiska frågor om den förda politiken. D v s inga klara besked på vare sig syftet med Fas 3, om ministern och regeringen ämnar ta kraftttag för att få bukt med den höga arbetslösheten drygt 8 % (400 000 personer) står utan arbete idag eller om det ska komma åtgärdsförslag som riksdagsledamoten Patrik Björck (S) också frågade i debatten ovan om den fallerande matchningen på arbetsmarknaden som inte funkar. Under tiden växer Fas 3 stadigt och det är faktiskt allvarligt p g a att långtidsarbetslösheten ökar medan den totala arbetslösheten står still eller minskar en aning. Så man kan inte korka upp champagnen och jubla över att nu minsann funkar ju "arbetslinjen" för den höga arbetslösheten är fortsatt hög och då framför allt oroande är långtidsarbetslöshetens utveckling...

(nej, för anordnarna är Fas 3 en mycket god affär slippa anställa med lön m m - illustr: Robert Nyberg)

Hur är det då att vara inskriven i Fas 3? Det som för de av oss med jobbet kvar ligger bortom vår referenshorisont och som man kanske inte har erfarenhet av själv. Jo i ett reportage som SR P4 Halland har låtit göra så säger Magnus Bengtsson följande: – De flesta ligger mellan åtta och nio tusen efter skatt, så när första räkningarna är betalda då ser man hur mycket som är kvar till mat. Det är inte mycket pengar att leva på, säger Magnus Bengtsson. Det som Bengtsson berättar om ligger i linje med det som jag har tagit del av i samtal med långtidsarbetslösa, att man får vända på varenda slant som man får (om man nu får någon ersättning alls ty de nollklassade i Fas 3 får ingenting, socialbidrag blir det då) och för att kunna ta del av kulturella arrangemang som man mår bra av tvingas leva på knäckebröd och vatten ett bra tag i #reinfeldtssverige...

Ja jag instämmer sålunda i det som Urban Landström ordförande för LO Halmstad påpekar är den stora bristen med och i Fas 3. Det som gör att de juste jobben inte växer till som de behöver göra, för att den höga arbetslösheten ska kunna sjunka tillbaka...: - Det största problemet är att det är översubventionerat. Ett företag får betalt för att ha en Fas 3 deltagare hos dem. Har du ett företag att driva och slipper betala lön då förstår jag en arbetsgivare som tar emot praktikanter. Det är gratis arbetskraft helt enkelt, säger Urban Landström, ordförande för LO Halmstad. Det är dags att Sverige får en regering som sätter de juste och riktiga jobben först och därför ska Fas 3 fasas ut, ty det är ovärdigt. Att som långtidsarbetslös tvingas leva på knäckebröd och vatten, vad säger du om det Reinfeldt...??

Media m m: Arbetet 1 och Arbetet2 och Solrosuppropet och Martin Moberg och Onådiga luntan och SR P4 Halland och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

Vem ska välfärden egentligen vara till för...?

Den generella välfärden är en för högern het potatis, som man allra helst inte vill tala högt om så här i supervalårets inledning. Och det är inte konstigt, för att de riskkapitalägda bolagskoncerner som skär guld med täljkniv när man gör snabba och enkla vinster på skattemedel har ledande företrädare, som har kopplingar till den sittande moderatledda alliansregeringen. Så då är det hellre annat man från berörd regerings sida och deras trogan följeslagare vill tala om som hur minsann illa Socialdemokraternas politik är. Ett s k säkert kort något som inte alls är lika laddat eller intressant heller för den delen sett från väljarnas perspektiv. Det som bekymrar folk är hur välfärden tar alltmer stryk och att det är ens barn, unga eller ens gamla föräldrar som får ta smällen för vinstmaximeringen och det gör att ilskan och frustrationen växer. För det är inte alls OK att intresset ja suget efter allt högre vinster i välfärden ska tränga undan behoven av vård, skola och omsorg...

Det är något som jag kan ta del av i Aftonbladets granskning av vinsterna i välfärden, en faktiskt läsvärd blogg med ett antal artiklar som tar upp hur välfärdens profitörer dels skor sig och dels försöker att skyla över detsamma med den ena föga trovärdiga bortförklaringen efter den andra. Det som jag kan se har satt igång en debatt, är det faktum att Attendo i ett dotterbolag Attendo Individ och Familj har ett minst sagt uppseendeväckande bonussystem som går ut på att pressa alla kostnader så pass mycket att det sedan kan bli till ett överskott som förstås ska tas ut som vinst. Några av de f d verksamhetscheferna tar upp följande bisarra och upprörande aspekter på detta s k bonussystem...: ”Vi skulle leda låglöneligan.” ”Vi skulle rapportera in nya spar­alternativ hela tiden.” ”Vi ljög i upphandlingarna.” Det sker i ett aktiebolag som i den senaste årsredovisningen hade en omsättning som låg på över 500 miljoner kronor, medan rörelseresultatet det som är vinsten på alltsammans uppgick till 68,6 miljoner. Det motsvarar en rörelsemarginal på drygt 13 procent, vilket är faktiskt högt. Hela Attendo koncernen som sådan är en riktig vinstmaskin drygt 2,2 miljarder kronor de senaste sex åren...

(vinsten framför allt - illustr: Robert Nyberg)

Ja frågan är vem ska välfärden egentligen vara till för? Är det så att vi ska tillåta vinstmaximeringsintresset som har kopplingar till den politiska grenen av den samlade högern och låta vinsterna gå före välfärden och dess kvalité? Eller är det dags att istället satsa på välfärden för att öka personaltäheten, öka lönerna för de anställda, se till att jobben blir tryggare och mer juste, satsa på arbetsmiljön och att den enskildes möjligheter att styra innehållet av den välfärd som erbjuds säkerställs? Det är dags att ta itu med välfärdens villkor och att det är den enskilde som ska stå i centrum, behovet av välfärden ska vara drivkraften inte vinsten. Det är viktigt att man tillser att kvalitetskraven säkerställs, förutom att förhindra vinstuttag som det ser ut idag där kvaliteten ska hållas i allt stramare tyglar för att maximera vinsten till riskkapitalisterna. Det är med förstämning som jag via Peter Johansson kan ta del av ytterligare en friskolebolag som heter Praktiska Sverige där miljoner är ute på vift. Ca 200 miljoner som var ämnade för att ersätta arbetsgivare som tar emot de gymnasieelever som går på berörd skola när det är praktikperiod, men som inte gått dit det var tänkt. Frågan den uppkommer igen; vem ska välfärden och resurserna som går till välfärden egentligen vara till för? En fråga vars svar kommer att ha påverkan på valet senare i höst...

Edit kl 15:10: Det förslag som (S) i Skåne har lagt om att avskaffa det fria skolvalet, har minsann fått blodet att svalla på företrädare för den sittande regeringen och då bl a utbildningsminister Jan Björklund (FP) som direkt hytter med socialistspöket "ett rent socialitiskt förslag". Ja, vad hade Björklund väntat sig mer av högerpolitik..?? Sedan är hans argumentation rent av det tramsigaste som jag hört på riktigt länge, fast underhållande... ;)

Media m m: Mattias Sandberg och DN 1 och DN2 och DN3 och Kommunalarbetaren 1 och Kommunalarbetaren2 och Martin Moberg och Roger Jönsson och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?

Det stämmer inte det du sagt om #nuon, Reinfeldt

Det här med att begrava huvudet i sanden, är det en så bra strategi egentligen? Den frågan ställer jag mig denna tisdagsmorgon, när det under förmiddagen ska äga rum ett KU-förhör med anledning av #nuon-affären. Idag ska finansminister Anders Borg (M) svara på KU:s frågor (på torsdag är det statsminister Fredrik Reinfeldts tur) om vad regeringen egentligen visste om Vattenfalls köp av det holländska energibolaget för drygt 97 miljarder kronor, en mycket dyr köpeskilling visade sig tämligen snart efter köpet som skedde för fyra år sedan. Ett vanvettigt köp som Vattenfalls ägare d v s du, jag och sisådär drygt 9 miljoner till får stå för hittills har detta köp kostat drygt 37,5 miljarder kronor och det är klart att det måste utredas. Det som gör att detta blir till en mycket oläglig skandal för Reinfeldt och regeringen, är att det uppdagats att Reinfeldt som förnekat inblandning i köpet av NUON nu ertappats med att han visst var informerad och att han inte haft invändningar mot affärens genomförande (se datum 090212 i följande promemoria (finns också inbäddad nedan) där det klart framgår FR:s åsikt "Finns ej skäl att säga nej till affären")

(ja du, Reinfeldt hur var det nu igen med NUON...?? bild: Peter Johansson)

Aj då, så kan det gå när inte haspen är på heter det. Att det som Reinfeldt hävdat om att han inget visste om det som pågick, stämmer alltså inte. Reinfeldt och de övriga borgerliga partiledarna i regeringen var med på banan så att säga och gav dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) det besked som sedermera ledde fram till ett av de mest dyrbara och okloka affärer som ett statligt bolag har gjort. Men det är inte enbart detta med att Reinfeldt har vidhållit uppgifter som inte visar sig vara korrekta, som är till allmänt åtlöje för Alliansen. Det handlar också om synen på det ekonomiska ansvarstagandet, det som sittande regering gjort till sin paradgren "krona för krona" och "ordning och reda i de offentliga finanserna" är några begrepp som Reinfeldt och Borg använt sig av flitigt i debatten. Här kan man lugnt säga att NUON-affären kommit riktigt olägligt för det visar på ett helt motsatt approach till hur man egentligen hanterar statliga pengar (d v s den skatt, moms m m som vi betalar in till statskassan). Så på torsdag får Reinfeldt svara på frågan varför han påstått att han inget känt till om Vattenfalls köp av NUON, trots att det ju framgått att han uppenbarligen gjorde det...Media m m: SvD Näringsliv 1 och SvD Näringsliv2 och SvD Näringsliv3 och Alliansfritt Sverige och DN och TV 4 Nyheterna och Örjan Benzinger och Peter Johansson och Martin Moberg och Tobias Wikström och Ulf Kristoffersson och Karin Pettersson och Gotlands folkblad och fler inlägg på Opinionsverket, Politometern, läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Socialdemokraterna, Ronneby, Blekinge, Intressant?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...